VELKOMMEN

AmagerErhverv skaber netværk, events og fordele til Amagers erhvervsliv. Bliv gratis medlem i dag! Vi har medlemdfordele til en værdi af kr.

Betingelser

Vilkår og betingelser

AmagerErhvervsforening
AmagerErhvervsforening er en interesseorganisation der har til formål at virke til gavn for erhvervslivet på Amager. Foreningen ønsker at Amager skal være et godt sted at leve. Vores fokus er på at skabe bedre vilkår for at bo, arbejde og drive virksomhed. Det gør vi ved at stille ydelser til rådighed for vores medlemmer – og ved at søge et samarbejde med myndigheder, kommune og interessenter.

Vi er upolitiske i vores arbejde og tager ikke stilling til partipolitiske og organisatoriske spørgsmål som ikke er erhvervsrelaterede.


Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart – og vi indsamler ingen oplysninger som du ikke har givet samtykke til. Bemærk, at der ved tilmelding til events, workshops, arrangementer, undersøgelser osv. kan være obligatoriske felter såsom navn, adresse, email m.v. der af praktiske årsager skal registreres. Afgivelse af andre oplysninger sker på frivillig basis. Oplysninger slettes inden 2 år.

Når du registrerer dig som medlem gemmer vi følgende informationer elektronisk:

(obligatoriske)
CVR nummer
Virksomhedsnavn
Adresse / Postnummer / By
Navn
Kontaktemail
Virksomhedsform
Status
Branche
Bibranche
Reklamebeskyttelse
Kommune
Startdato

Bemærk, at ovenstående oplysninger er offentligt tilgængelige via virk.dk (cvr databasen).

(frivillige)
Webside URL
Logo
Virksomhedsbeskrivelse / Åbningstider

Såfremt I vælger at opslå en frivillig annonce gemmer vi følgende informationer elektronisk:

(obligatoriske)
Annoncetekst og værdi, herunder rabat.
Sælgerens navn, email og telefonnummer.

Alle informationer gemmes i vores eget databasesystem hvortil kun AmagerErhverv har adgang. Formålet er af praktisk karaktér så medlemsoversigten og annoncen kan vises på hjemmesiden. Desuden gemmer vi oplysningerne om status og startdato til statistiske formål. Der sker ingen overførsel af personoplysinger.

Hvis du ønsker at se hvilke informationer vi har gemt bedes du henvende dig til os på – eller via kontaktinformationen som du finder på amagererhverv.dk.

AmagerErhvervsportal
AmagerErhver har udviklet en opslagsside eller oversigt hvor alle medlemmer er synlige. Denne opslagsside hedder AmagerErhvervsPortal.
Rækkefølgen af virksomhedsprofilerne er baseret på et tilfældighedsprincip. Dvs. at opslagssiden ikke er sorteret i alfabetik - eller anden foruddefineret - rækkefølge.
Dog er der visse parametre i tilfældighedsprincippet der afgør rækkefølgen. Logikken er:
1. Alle profiler der har en annonce puljes og en rækkefølge genereres ud fra tilfældighedsprincippet. Disse profiler vises så på AmagerErhvervsPortal.
2. Herefter puljes de resterende profiler der ikke har en annonce. Rækkefølgen genereres ud fra tilfældighedsprincippet. Disse profiler vises så på AmagerErhvervsPortal.

Det betyder i praksis, at profiler med en annonce vises før profiler uden annonce. 


Medlemskab
AmagerErhverv udsender engang i mellem vigtig informationer til medlemmerne per email. Hovedsageligt drejer det sig om ændringer i vedtægterne, praktiske informationer der har betydning for dit medlemskab m.v. Der er tale om vigtig eller kritisk information som ikke kan fravælges.

Ud over ovenstående emails tilbyder vi et frivilligt nyhedsbrev der omhandler events, nyheder, tilbud, informationer, invitationer m.v.

Vi regner med at sende et nyhedsbrev 10 til 15 gange om året.

Til- og frameldingsvilkår fremgår ved tilmeldingen. Du er også altid velkommen til at kontakte os på eller via hjemmesidens kontaktoplysninger hvis du har spørgsmål – eller vil slettes fra mailinglisten.  

Det er p.t. gratis at være medlem. Det er muligt at lave særaftaler med AmagerErhverv omkring betalte medlemskaber.

I egen sag gør vi opmærksom på, at medlemmerne må donere et frivilligt beløb til AmagerErhverv. Beløbet går ubeskåret til foreningen og vores arbejde for at forbedre forholdene for erhvervslivet på Amager.

Vi opfordrer til en donation når du – via vores annoncesystem – har opnået et salg eller fået en god kontakt til et andet medlem.

Alle medlemmer oplistes på vores hjemmeside i et offentligt opslagsværk.

Opslagsværket (https://amagererhverv.dk/medlemmer) indeholder følgende informationer:

Virksomhedsnavn (obligatorisk)
Logo (frivilligt)
Beskrivelse (obligatorisk)
Branche  (obligatorisk)
Adresse  (obligatorisk)
Link til virksomhedens hjemmeside (frivilligt)

Såfremt du også har oprettet en annonce vil annoncen udelukkende være synligt for andre medlemmer. Men ikke for offentligheden.


Udmeldelse af AmagerErhverv
Kontakt os per email på eller via hjemmesidens kontaktinformation.

Når du udmeldes sletter vi de personlige oplysninger indenfor 4 uger, og gemmer virksomhedsoplysningerne i op til 5 år. Herunder også tidligere annoncer. Oplysninger opbevares i henhold til gældende lovgivning og bogføringskrav.

Brug af fotos, grafik, billeder, video og andet materiale
Fotos, grafik, billeder, video og andet materiale der er optaget til events, arrangementer eller andre aktiviteter der afholdes af, eller er formidlet via AmagerErhverv kan bruges på:

Sociale Medier (facebook, instagram, twitter og LinkedIn m.v.)
AmagerErhvervs hjemmeside
AmagerBladet eller andre lokale medier
Digitale eller trykte præsentationer

Såfremt du ikke ønsker at vi anvender materiale bedes du kontakte os. Vi fjerner materiale så vidt muligt hurtigst muligt – og såfremt det ikke er forbundet med væsentlige økonomiske omkostninger. (Vi kan f.eks. ikke kassere 200 brochurer med et foto du ønsker fjernet.)

AmagerErhverv vil – så vidt muligt – informere forud om anvendelse af materiale. Desuden gør vi opmærksomme på begivenheder hvor vi har planlagt at producere materiale til senere brug.


Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Indsigelsesret
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - I særlige tilfælde - ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Kontaktoplysninger

AmagerErhverv
Øresundsvej 6
2300 København S
CVR 39088495
/

Vi har cookies
Vi ønsker, at du får en god weboplevelse og benytter derfor cookies. Vi laver statistikker som ikke kun gør din weboplevelse bedre - men også andre besøgende. Dine cookies benyttes til at huske indstillinger og til at generere anonyme statistikker.

Hvis du ikke godkender vores cookies vil du måske få en lidt indskrænket brugeroplevelse.